Haftanın Gündemi

Ziyaretçi Defteri

Hayırlı olsun 10-08-2013
Yeni web siteniz hayırlı olsun. İyi çalışmalar
Tüm Notlar <-

Üye Girişi

  • Makale gönder
  • E-posta :
  • Şifre :
  •  

Arama

Editör Köşesi

Sosyal Medya

YOLDAKİ ŞEYTANLAR

1673'kez görüntülendi

YOLDAKİ ŞEYTANLAR:Sayılamayacak kadar eğri yolların cari olduğu günümüz dünyasında, kısa ve doğru yolun yegâne belirleyicisi (Nahl-9) olan Yüce Rabbimiz, belirlediği kısa ve doğru yola kurulan tuzakları ve o tuzağın mimarları olan insten veya cinden şeytanların ortak özelliğini de açıklamıştır. (Bakara 9, Araf 16-17)

Burada birçok kişinin aklına bu tuzakların kurucuları olarak Firavun, Nemrut ve Ebu Leheb gibi kâfir kişiler gelebilir. Ancak bu gibi kâfir kişiler kendilerini gizleyerek veya dinin içine girip onu kirleterek onun safiyetini bozmak için dosdoğru yolun üzerinde oturmuş kişiler değillerdir. Çünkü bu kişiler kendi küfürlerini apaçık ortaya koyan, dine düşmanlığı gizli kapaklı yapmayan kâfirlerdir. Yani bunları pirincin içindeki simsiyah taşlar olarak niteleyebiliriz. Onları pirincin içinden kolayca görür, ayıklar ve atarız ve bu bizlerin imanına zarar vermez. Ancak en çok tehlikeli olan ise pirincin içindeki beyaz taşlardır/şeytanlardır.

Pirincin içindeki beyaz taşlar olarak niteleyeceğimiz kişiler ise birçok İslam dışı dinlerin öğretilerini ve kişisel vehimlerini islama mal ederek, islamın safiyetini bilerek veya bilmeyerek bozma çabası içerisinde konuşlanmış olan kişiler ve ya gruplardır. Dünden bugüne insani kişiliği akla hayale gelmeyecek şirk virüsleriyle kuşatılmış olan bu kişiler veya grupların yaptığı tahribatların hattı hesabı yoktur. Toplumun büyük bölümünü arkasında sürükleyen bu kişi ve grupların tahribatı o kadar yaygınlaştı ki en küçük yapılanmalarda da maalesef bu boyutta olmasa bile bu tahribatları görmekteyiz.

Gizli, gizemli veya şifreli değil apaçık (Mubin) olduğu (Hicr 1, Yusuf 1, Şuara 2), tafsilatlı bir şekilde açıklandığı (Fussilet 3) düşünüp öğüt alınması için kolaylaştırıldığı (Kamer 17, 22, 32, 40), sadece vahiyle uyarı yapılması gerektiği (Enbiya 45), Düşünüp öğüt alınması için her türlü misalin verildiği (Zümer 37) ölüler için değil dirileri uyarmak için geldiği (Yasin 70) halde “siz bu kuranı anlayamazsınız” diyerek Kuranı Kerimin ayetlerini anlamından uzaklaştırılarak habersiz bırakılan cahil halkı şirk bataklığına sürükleyen yayınların başında Said Nursi tarafından yazılan (pardon Kuranın Kerimin gizli hakikatlerini açıklamak için yazdırılan! on üçüncü lema s:275 birinci Şua. 24, Mahremdir herkese gösterilmez 18. Lema) risalelerdir. İçinde Allah’a (cc) Peygambere (as) ve Kuranı Kerime birçok iftiraların bulunduğu bu risaleler; maalesef pirincin içinde en çok bulunan beyaz taşlardandır. Aslında bu risaleler için pirincin içindeki beyaz taşlar olarak ifade edilmesi bu risaleler için oldukça masum kalır. Bunlar olsa olsa yoldaki şeytanlardır.

Risalelerin içerisinde ayeti kerimelerin olması, risalelerin yaptığı tahribatı meşru kılmaz. Aksine ayeti kerimeleri kendi süfli emellerine alet edilmesi, yanıltıcı ve aldatıcı tahrifat yapılması nedeniyle büyük bir küfür niteliğindedir ve yoldaki şeytanlardır.

Said Nursi’nin Risaleler için, Bu bana yazdırıldı” ifadesini risale yolcuları mütevazılık olarak algılama yanılgısı içerisindedirler. Cemaat taassubu, cemaat üyelerini kör ve sağır ettiğinden, cemaatin bu risaleleri vahiyle test etme isteği bulunmamaktadır.

“Bu bana yazdırıldı ”veya “Kuranın gizli hakikatleri Risale-i Nur ile bize iniyor” ifadesiyle direk olarak ben peygamberim denmiyor ancak “bana yazdırıldı veya indirildi” diyerek, zımnen ben peygamberim deniliyor. Son Peygamberin Hz. Muhammed (as) olduğu (Ahzap 40) es geçilmiş ve ne hüzünlü bir durum ki bu güne kadar yaşayıp da vefat eden ve kendilerine risaleler ulaşamamış Müslümanlar Kuranı Kerimin gizli hakikatlerden! habersiz yaşadıkları için gerçekten durumları çok vahimdir herhalde?!

“Gizli hakikatlerin açıklaması” ifadesi de ayrı bir küfür niteliğindedir. Şöyle ki Peygamberimizin dahi Kuranı Kerimdeki gizli! Hakikatlere vakıf olmadığı, Allah’ın (cc) yeterli açıklamayı peygambere yapamayarak unuttuğu, ancak 1400 sene sonra Said Nursi vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiği anlamına geldiği anlaşılmaktadır. Bu ne büyük bir küfürdür. Bu ifade için yerler ve gökler paramparça edilse yeridir.

Bununla da yetinmeyip risalelere meşruiyet kazandırmak için Hz. Âli (ra) bile alet edilmiş, riser için Hz. Ali’nin (ra) kerameti gaibiyesi olduğu ifade edilmiştir.(31. Mektubun 18. Leması)

Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak cinsteki risaleleri hayat kitabı olarak gören adına nur cemaati denilen cemaate tavsiyemiz şudur; lütfen silkinip kendinize gelin. İyi niyetli olmanız bu küfrünüzü örtmeyecektir. Allah’ın ipi (Ali İmran 103) vahiydir risaleler Allah’ın ipi değildir. (11. Şua s.985) Cemaat taassubunu aşın, hoca/lider kültüne sırt dönün. Konuları vahiy süzgecinden geçirerek batıl olanı atın. Hocalarınıza sadece vahiy ve onunla uyumlu olan sahih sünnet noktasında itaat edin. Diğer konularda hocalarınızın hataları varsa sizleri küfürle suçlasalar ve dışlasalar dahi onu dile getirin. Aksi takdirde yoldaki şeytanlara destek vererek onlarla beraber olduğunuz ve ses çıkarmadığınız için aynı küfrü işlemiş olursunuz, amacımız sizlere hakaret etmek ve ya rencide etmek değil “Kalk Uyar” (Müddesir 2) ilahi buyruğu doğrultusunda hareket ederek uyarı yapma çabasıdır. Vesselam.

A.Kerim ULUDOĞAN

14.09.2012 Ankararencide etmek değil “Kalk Uyar” (Müddesir 2) ilahi buyruğu doğrultusunda hareket ederek uyarı yapma çabasıdır. Vesselam.

A.Kerim ULUDOĞAN

14.09.2012 Ankara


Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2013-08-10 , Kategori: Makale

Bir Ayet

Kitaptan sana vahyolunanı oku, salatı da eda et Çünkü salat(islami değerler) insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Ankebût Sûresi 45

Hikmetli Bir Söz

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 1- Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır. 2- Emin ol, biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et. 3- İyi bil ki, halis din ancak Allah'ındır. O'ndan başka birtakım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler: "Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." Şüphe yok ki Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz. (Zümer 1-3)

Ne Okuyalım

f
Tüm hakları saklıdır © 2013
kerimuludogan@hotmail.com