Haftanın Gündemi

Ziyaretçi Defteri

Hayırlı olsun 10-08-2013
Yeni web siteniz hayırlı olsun. İyi çalışmalar
Tüm Notlar <-

Üye Girişi

  • Makale gönder
  • E-posta :
  • Şifre :
  •  

Arama

Sosyal Medya

HÜMEZE SURESİ

219'kez görüntülendi

HÜMEZE SURESİ   Rahman, Rahim Allah adıyla
Hümeze suresi; Karanlığı bir yaşam biçimi olarak seçen her toplumu uyarmak için Resul, Nebi, tevhit erleri tarafından vahyi aydınlığa çağırıldığı bilinmektedir. (Nahl-36-Yunus-47) Vahyi aydınlığın olmadığı her toplum, kaos ortamıdır ve sayısız kötülüğün yeşerdiği bu kaos ortamından ışığa/aydınlığa çıkmayı talep edenlere, Mekke’de kıyamet suresinden sonra Hz. Muhammed resule vahye-dilmiş olup 9 ayettir.

 

 İlk ayette geçen Hümeze; sözcük olarak, “vahyi bildirimleri yapanların arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek” anlamına gelmiş olup sureye de isim olmuştur.

 

Bir önceki Kıyamet Suresinin 2. Bölümünde din gününün yani hesap gününün (Fatiha-4) mutlaka gerçekleşeceğini her insanın yaptığı tüm eylem ve söylemlerinin kayıtlı bir kitap halinde eline tutuşturulacağı (Kıyamet-13-19) ve orada her şeyini heyecanla okumaya çalışacağı ve eğer dünyada vahye uygun bir hayat sürmemişse içinde sürekli kalacağı cehennemle cezalandırılacağı uyarısı yapılmıştı.

 

Bu surede ise ekonomik değerlerin çok büyük bölümünü kendilerine ait bir hak olarak görerek adil dağıtıma engel olan suçlular eleştirilmekte ve bunu bir üstünlük aracı görerek, insanları/davetçileri vahyin adil dağılımının sağlanması ikazına karşı kaş göz hareketiyle alay ederek küçümseyenlerin bu çürümüş davranışları şiddetle yerilmektedir.

1-3- Mal toplayıp onu sürekli sayan ve onun kendisini ebedi yaşatacağını sanarak insanları arkadan çekiştirerek, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin vay haline!

Sosyal yaşamın, olmazsa olmaz koşulu olarak sayılan ekonomik değerlerin adil paylaşımının mutlaka gerçekleşmesi gerektiği ilahi uyarısına rağmen (Nahl-71) ekonomik değerlerin belli kesimin elinde toplanması, toplumsal hayatın çürümesine/felaketine neden olan en büyük etkenlerdendir.

Mal biriktirme hırsı ve onu saymayı marifet sayan kişiler bu birikimlerinin tükeneceği vehmine kapılırlar. Bu hırs ve şişkin egoları, kendilerini gelir seviyesi yetersiz olanlara karşı üstün görmeye neden olur ve o insanları aşağılayıp küçümsemeyi ve tepeden bakarak onlarla alay etmeye iter. Aslında gelir seviyesi yeterli olmayanların mevcut durumlarının sorumluları kodamanların doymak bilmeyen biriktirme hırslarıdır.

Rabbimiz yarattıkların rızkını teminat altına alması ona ve kefil olması nedeniyle (Hud-6) kullarına zulmetmez ve rızkın (ekonomik değerlerin) nasıl paylaşılacağını da belirtmiştir. Bu paylaşımın adil olabilmesi içinde vahyin hayata uygulanır olması ve bu işlemleri gerçekleştirenlerinde ise salih mü’minler eliyle yapılması önem arz etmektedir. (Hac-41) Aksi durumda ise günümüz dünyasında olduğu gibi çok büyük bir dengesizlik oluşacak ve diğer bir değişle de ekonomik terör yeryüzüne hâkim olacaktır.

Genelde dünyada ve özelde de ülkemiz sermaye sahiplerinin çoğunluğu ellerinde bulundukları sermayeyi adil kullanmaktan oldukça uzaktırlar. Bu sermaye sahiplerine ilaveten devlet erkini elinde bulunanlarda dahildir. Milyonlarca insanların asgari ücrete mahkûm edilmeleri sermaye sahiplerinin mal biriktirme hırsı nedeniyledir, yoksa Yüce Yaratıcımız Allah, servetin adil dağılımını emretmektedir ki bazılarının elinde toplumsal hayatı yıkıcı bir güç olmasın diye. (Haşr-7)

4-9-Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? Allah'ın, tutuşturulmuş, kalplere kadar işleyen ateşidir. Onlar, bu ateşin içinde uzatılmış sütunlara bağlanmış haldeyken o ateş, üzerlerine kapatılmıştır.

Bu bölümde ise ekonomik değerleri, malıyla mülküyle yerin dibine batırılan (Kasas-81) ve “bu mallar bana bendeki bilgi sayesinde verildi” (Kasas-78) diyerek şımaran Kaarun gibi Rabbimizin ilahi evrensel mesajına sırt dönen sermaye sahiplerini uyararak bu çürümüş kişilikleri kendilerini o birikimleri sonsuza dek yaşatmayacağını ve bunun acı faturasını da içinde sürekli kalacağı Hutame ile cezalandırılacakları ifade edilmektedir.

Özetle; vahyi uyarıları yapanlara karşı girişilen her türlü olumsuz eylem ve söylemi ve bunu zenginlikleri üzerinden gerçekleştirenlerin bu tutum ve davranışları kendilerine sütunlara bağlı olarak ateş denilen Hutame olarak yansıyacaktır.

 

Abdulkerim Uludoğan

31.05.2022

 

 

 Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2022-05-31 , Kategori: Makale

Bir Portre

Bir Ayet

Kitaptan sana vahyolunanı oku, salatı da eda et Çünkü salat(islami değerler) insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Ankebût Sûresi 45

Hikmetli Bir Söz

Ey insanlar) Rabbinizden, size indirilene uyun ve O'ndan başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! (Araf-3)

Ne Okuyalım

f
Tüm hakları saklıdır © 2013
kerimuludogan@hotmail.com