Haftanın Gündemi

Ziyaretçi Defteri

Hayırlı olsun 10-08-2013
Yeni web siteniz hayırlı olsun. İyi çalışmalar
Tüm Notlar <-

Üye Girişi

  • Makale gönder
  • E-posta :
  • Şifre :
  •  

Arama

Sosyal Medya

KADR SURESİ

948'kez görüntülendi

 KADR SURESİ;  Rahman, Rahim, Allah adiyle…Kadr Suresi, Abese Suresinden sonra Mekke’de indirilmiş olup 5 ayettir. İlk ayette geçen Kadr; sözcük olarak “değer, kıymet” demek olup Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı ilk gece olduğundan sureye de isim olmuştur.

Abese Suresinde insanın, diğer canlıların ve bitkilerin yaratılmasındaki hikmete odaklanan şirkten arınmış temiz gönüle (= kalp ve akıl birlikteliği) sahip şahsiyetler, bunların ancak Allah’ın sonsuz kudretinin tecellisiyle mümkün olabileceği ifade edilmiş ve her insan kendi elinin kazandığı emeğe karşı rehin olduğunu belirtilmişti. (Tur-21)

Allah’ın buyruklarına “işittik itaat ettik” (Nur-51) diyerek teslimiyet gösteren insanlar, Onun bir insan aracılığı ile ve onları karanlıklardan aydınlığa ulaştıran ve ayrıca “müminlere bir öğüt, gönül derdine şifa, hidayet ve rahmet olan” (Yunus-57) mesajın, kadrinin, kıymetinin paha biçilmez bir nimet olduğunun farkına varan şahsiyetlerdir.

“İnsanları karanlıktan aydınlığa ulaştırmak ve hak ile batılı birbirinden ayırmak için hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'ân Kerim ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır…” (Bakara-185)

Nurun, aydınlığın, ışığın tek ve mükemmel kaynağı şüphesiz yerlerin, göklerin ve her şeyin yaratıcısı Allah’tır. (Nur-35) Hak ve batılın ayrıştırmasını belirlemek de “kısa ve doğru yolu göstermekte” (Nahl-9) şüphesiz Allah’a aittir.

Burada şunu da ifade etmek elzemdir ki Kadr gecesinde inmeye başlaması bize gösteriyor ki Allah’tan başka hiçbir insanın geleceğe ışık tutması mümkün değildir ve hiçbir insanın gaybı bilmesi de mümkün değildir. (Araf-188) Hal böyleyken, yaratılmış olan herhangi bir insan kendisi de ışığa muhtaçken ve elinde çerçevesi kalın çizgilerle çizilmiş ilahi mesajda yokken (Kasas-50) nasıl olurda geleceğe ışık tutabilir? Geleceğe ışık tuttu diyerek parlatılan insanlar, ne büyük bir küfrün içine düştüklerini ah bir bilseler. Zira Rabbimiz böyle davrananları zalim ve sapık olarak değerlendiriyor. (Kasas-50)

“Elif, Lâm, Râ. Bu Kitap, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa ve her şeye galip ve övgüye lâyık Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdik.” (İbrahim-1)

1-5- Ne olduğunu önceden bilmediğin, meleklerin ve ruhun yeryüzüne indiği ve Rabbinin izniyle tan yeri ağarıncaya kadar esenlik olan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadr gecesinde sana Kur’an-ı Kerim vahyedilmeye başlanmıştır.

Kadr Suresi, en çok suiistimal edilen surelerden birisidir. Bu geceyle ilgili Resulullaha ait olması mümkün olmayan ve ne yazık ki iftira niteliği de taşıyan olan birçok söz üretilmiştir. Geceye odaklanıp gelen mesajın göz ardı edildiği, ayetleri anlama ve onun ilkelerine teslim olmak asli amacıyken bu asli mecradan uzaklaştırılıp müzikal alana taşımak ve güzel okuma yarışması yapmak, vahye ihanetin belgesidir. Bu ses! yarışmasını devletin resmi TV kanalı TRT aracılığıyla yapılması da ayrı bir garabet ve ayrı bir ihanettir.

Kadr gecesi, Yaratıcının yarattığı insanla son iletişiminin (Ahzap-40) başlangıç gecesidir. Bu gecede başlanan iletişimin (Bakara-185) süresi yaklaşık yirmi üç yıla yakın zamanda tamamlanmış, çerçevesi kırmızı çizgilerle çizilmiş ve bitmiştir. Her yıl tekrarlanmadığı açıkken bunun tekrarı varmış gibi algılamak akla zarar bir durumdur.

Kadr gecesinde doğmayı ya da ölmeyi bir mükafat olarak değerlendirenler, ya da o gece yapılan ibadetlerin diğer gecelerden daha fazla ecir/sevap kazanılması olarak görenler, üzücüdür ki bu geceye piyango çekilişi şeklinde anlam yüklemişlerdir ki bu Allaha büyük bir iftira niteliği taşımaktadır. Bu nedenle Allah hiç kimseye diğerlerinden bu gecede doğanı hayata üç adım önde başlatmamıştır ve ne ölen için ne de yapılan ibadet için diğer günlerden sevap/ecir bakımından farkının olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de hiçbir karşılığı da bulunmamaktadır. Ayrıca kandil diye uydurulan diğer gecelerinde dinde hiçbir yeri olmadığı gibi bidattir yani tamamlan dine (Maide-3) sonradan eklenmiş/uydurulmuştur.

İnsanları anılan hiçbir şeyken, bir damla sudan yaratarak onları sayısız nimetleri bahşeden Allah, kullarına merhametinin göstergesi olarak, onlara insandan bir kılavuz elçi görevlendirerek (satın aldığımız en küçük teknolojik bir ürünün dahi kullanma kılavuzu olduğunu hatırda tutarak) yol göstermesinin başladığı gecenin adıdır kadir/kıymet/değer gecesi. Bunun nedeni ise merhameti evreni kuşatan, evrene değişmez/kurallar yasalar koyarak yöneten (sünnetullah) Allah, insanlara da sınırları belli ve apaçık kurallar (vahiy) koyarak yönetmek istemektedir. Zira “yaratmak da emretmek de ancak Allah’a aittir”. (Araf-54)

İslam dışı çeşitli isimler altında yönetim şekli belirlediğini sanan buna inanan ve bunu uygulayan ya da savunan insanlar, Allah’ın emretme yetkisini ihlal ederek büyük bir ihanet içerisindedirler. Bu bağlamda hiçbir insanın diğer hiçbir insana her ne sebeple olursa olsun hükmetme yetkisi yoktur. Devlet yapılanması, insanlara tahakküm etmek için değil, işlerin Allah’ın istediği normda (Hac-41)adaletle yürütülmesi için halkın ortak paydası olarak vardır ve devlet görevlileri de halkın emrinde olarak Allah’ın çizdiği rotaya hakkaniyetle uyarak işleri yürütmek zorundadır.

Özetle; Kadr gecesi aydınlığa açılan son çağrının ilk adımı olması hasebiyle, değerine paha biçilmez bir nimettir. Nasıl ki bitkiler ve hayvanlar, kendi kimyasına/fıtratına yüklü, programa uygun davranıyor sınırları aşmıyorsa, insanda bitki ve hayvanlara verilmeyen aklı kullanarak fıtratını/kimyasını vahye teslim etmek zorundadır. Teslim olmayanları ise acı bir azap beklemektedir. Bilinmelidir ki Allah’ın yasalarında (sünnetullah) bir değişme ya da bir başkalaşım yoktur. (Ahzap-62, Fetih-23)

Hakikat şudur ki bu gece ile ilgili Kurani Kerimde bize aktarılanların dışında ekleme ya da eksiltme yapmak hiç kimsenin hakkı değildir. Bu küfrü yapanlar veya buna kapı aralayanlar, Allah’ı ve Onun insanlara rahmet olarak görevlendirilen Resulullahı karşılarına alarak göz göre göre kendilerini ateşe atmış olurlar. Vesselam…

 

A.Kerim Uludoğan

13.08.2020 Ankara


 

 

 

 .

 

 

 

 

 Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2020-08-13 , Kategori: Makale

Bir Portre

Bir Ayet

Kitaptan sana vahyolunanı oku, salatı da eda et Çünkü salat(islami değerler) insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Ankebût Sûresi 45

Hikmetli Bir Söz

Ey insanlar) Rabbinizden, size indirilene uyun ve O'ndan başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! (Araf-3)

Ne Okuyalım

f
Tüm hakları saklıdır © 2013
kerimuludogan@hotmail.com