Haftanın Gündemi

Ziyaretçi Defteri

Hayırlı olsun 10-08-2013
Yeni web siteniz hayırlı olsun. İyi çalışmalar
Tüm Notlar <-

Üye Girişi

  • Makale gönder
  • E-posta :
  • Şifre :
  •  

Arama

Editör Köşesi

Sosyal Medya

ALLAH'IN (CC) KIRMIZI ÇİZGİLERİ

2772'kez görüntülendi
ALLAH’IN (CC) KIRMIZI ÇİZGİLERİ : Hamd göklerin yerin ve içindekilerin Rabbi Allah Sübhanehu Tealaya ,sal’at ve Selam O’nun bizler hidayet bulup doğru yola girip doğru yolda doğru bir şekilde ilerleyip kendi rızasını kazanarak ebedi mutluluğa erelim diye göndermiş olduğu Resullere olsun.
2015 Haziran seçimlerine iki aydan az bir süre kala yine parti liderleri eskiden olduğu gibi maddi ve manevi anlamda bol keseden atmaya ve halkı kandırmaya devam ediyorlar.
Sorgulamayan, araştırmayan, okumayan ve okuduklarını (ki bu özelikle de Kur’an için geçerlidir) anlamayan bir toplumun ülkede politika yapanların bu gibi vaatlerine kanmaması kaçınılmaz olmaktadır.
Halkın bu zaaflarının farkında olan politikacılar televizyonlarda bin bir türlü vaatlerle kendilerine oy devşirmeye çalışmakta basın yayın ve internet üzerinden yaptıkları propagandalarla halkın gözünü boyamaktadırlar.
Halkta zaten Allah azze ve cellenin indirmiş olduğu kitaba göre hayatın her alanının düzenlenmesine yönelik pekte istek kar davranmamaktadır.
28 Şubatların ardından İslam’ın devlet talebinin olmadığını iddia eden laik seküler çevrelere, kayış atmış ve kendilerine İslamcı denilen binlerce belki de yüz binlerce zevat katılmış AKP’ nin de iktidara gelmesi ile birlikte artık siyasal İslam anlayışını ya da İslam’ın devlet talebi anlayışını savunanlar kelaynak misali tek tük kalmıştır.
Ulusçu bir anlayış üzerine kurulan laik devlet, tıpkı 12 Eylül darbecileri (ki bütün darbeciler bunu yapar) gibi bir takım kırmızı ilkeler belirleyerek bunların değiştirilmesinin ve sorgulanmasının dahi teklif edilemezliliğini kayıt altına almış ve bu günlere gelinmiştir.
Oysaki bu durum aslında apaçık Rabblık iddiasıdır. Çünkü Allah Sübhanehu Teâlâ bile kullarına hiçbir kuralı hiçbir ilkeyi dayatmazken bizim gibi birer beşer olan bu insanlar sırf egemenliği ellerine geçirdiklerinden dolayı yönettiklerinin üzerine mutlak otoriterlik kurmakta ve halkı buna itaate mecbur etmektedirler.
Mısır firavunlarının üzerine oturduğu sacayaklarının benzerinin yaşandığı günümüz dünyasında ve ülkemizde siyaset sermaye ve dinsel anlamda egemen kurum ve guruplardan oluşan üçlünün, Resullerin insanlık tarihi boyunca teşbihte hata olmaz Allah’ı göklerden yere indirme mücadelesinin önünde en büyük engeli çıkardıklarına şahit olmaktayız.
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaratıcı olarak kabul edilen Allah’ın yarattıklarını yönetmesi hususunda (ki bu vahiyle ve onu uygulayan Resuller ve onların yolunu yol edinenler eliyle mümkün olabilmektedir) müdahil olmaması gerektiğini savunanlar aslında kendi heva heves ve hırslarının hayatın her alanında müdahil olmasını istemektedirler.
Evet, yazımızın başlığında da belirttiğimiz gibi Allah’ın da kırmızıçizgileri olduğunu bunun da vahiyle teyit altına alındığını görmekteyiz. Çünkü hiç yaratmayan birileri yaratan gibi olur mu? 16/17
Toplumlar vahiyden neşet eden hayat tarzının müşahhas örneği olan Hz. Muhammed’in siyasal, sosyal ekonomik ve kültürel anlamda ki örnek yaşantısından uzaklaşmış ve uzaklaştırılmış durumdalar. Bunun birçok sebebi vardır. Tabidir ki ilk sebep halkın kendisidir. Minareyi çalan kılıfı hazırlar deyiminde olduğu gibi yönetenler yönetilenlere zehirli elma şekerini büyük bir maharetle yedirmekte hem kendilerini hem de kendilerine uyanları hüsrana uğratmaktadırlar.
Dolayısıyla Müslüman olduğunu iddia eden bu halkın kendilerini yönetmeye talip olan yöneticilere sormaları gereken ilk soru “bizlerin her alan ve anlamdaki işlerimizi neye göre ve nasıl yapacaksınızdır. Yani bir Müslüman olarak beni Allahın indirdiği hükümlere göre mi yoksa bir takım beşeri ide ve ideolojilere göre mi yöneteceksiniz? Sorusudur.
Bu günkü iktidar ve muhalefet partilerine göre bu sorunun cevabı şimdiden bellidir. Zira onların hepsinin ortaklaşa kabul ettikleri kırmızıçizgileri vardır. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez kırmızıçizgileri olan bu aciz insanları yaratan Allah azze ve celleninden vahiyden yola çıkarak ortaya koyduğumuz ve insanlığın vicdanen asla ret edemeyeceği evrensel kırmızıçizgileri vardır.
İşte Allah’ın kırmızıçizgilerini birkaç madde halinde alt alta sıralayalım.
Birincisi asla O'na ortak koşmayacak ve o hal üzere ölmeyeceksin. Çünkü bağışlanması yoktur. Onun indirdiği ve kıyamete kadar geçerli olan ahkâm ayetlerini uygulanamaz ve çağdışı görmeyecek ve onları yok saymayacaksın. Onları uygulamak için mücadele edeceksin
İkincisi öldürmeyecek ve çalmayacaksın
Allahın kulları için yarattığı nimetleri tüm insanlar arasında adaletli olarak dağıtacaksın.
Üçüncüsü asla ve kata malı, parayı, altını değerli olanı yığmayacaksın. Bunları halka dağıtacaksın
Dördüncüsü kimsenin inancını değiştirmeye zorlamayacaksın.
Beşincisi ekini, nesli ve aklı emniyete alacak zinaya fuhşa münkere ve bağiye meydan vermeyeceksin.
Altıncısı temel referans kaynağı olarak Kur'anı kabul edecek çıkarılan kanunların halkın yararına ve Allah'ın rızasına uygun olanını tercih edip uygulayacaksınız.
Altıncısı anneye babaya iyilik edecek yaşlı kadın ve çocuklara asla zulm etmeyeceksiniz.
Yedincisi Ribaya yani faiz ve tefeciliğe dayalı bir ekonomik yapıdan şiddetle kaçınacaksınız.
Sekizincisi kimseye iftira etmeyecek, dedikodu yapmayacak söz götürüp getirmeyecek verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getireceksiniz.
Dokuzuncusu hangi mevkide ya da hangi mal varlığına sahip olunursa olunsun asla kibre ve gurura kapılmayacak hiçbir kimseyi inancından dilinden, renginden, kavminden, aşiretinden, mezhep ve meşrebinden dolayı küçük görmeyecek aşağılamayacak, insanları bu yetki, mal maka ve mevki gücüyle asla köleleştirmeyecek onları hizmetçi gibi kullanmayacaksınız.
Son olarak Allah’ın her insana doğuştan verdiği hiçbir hakkı hiçbir gerekçeyle gasp etmeyecek, doğal yaşam alanların ortak yaşamaya elverişli konumunu bozmayacaksınız.
SÖZÜM ONA ÇAĞDAŞ DEVLETLERİN KIRMIZIÇİZGİLERİ
Birincisi devletin inancına ilkelerine ve yaptığı hiç bir işe Allah’ı müdahil kılmayacaksın. Demokrasi ve laiklik dinine (ki bunlarda birbirine bağlı birer dindirler ) sıkı sıkıya sarılacaksın.
İkincisi beşeri ilkelerimize (Bu Türkiye de Atatürk ilke ve inkılâplarıdır) asla muhalefet etmeyecek bizden başka otorite (Rabb) tanımayacaksın.
Üçüncüsü bizim sembollerimizi ve kutsallarımızı asla tartışmayacak ya sevecek ya terk edeceksiniz.
Dördüncüsü sorgulamayacak ve düşünmeyecek sorguladığınız ve düşündüğünüz şeyleri kimseyle paylaşmayacak özellikle de otoriteyi ilgilendiren şeylere karışmayacaksınız. Biz bilemeyiz büyüklerimiz bilir diyeceksiniz.
Tek tip bir anlayışla rahat deyince rahatlayacak hazır ol deyince hazır olacaksınız. Çoğunluk neredeyse sizde orada olacaksınız.
Mevcut statüko ne ise ona uyacak uyumsuzluk yapmayacaksınız.
Devletin din anlayışı ne ise ona göre inanacak devletin meşru gördüğü geleneksel din anlayışının dışına asla çıkmayacaksınız.
Tevhidden Adaletten hakça bölüşüm ve adil paylaşımdan bahsetmeyecek sürekli kendinizden alttakilere bakıp Allah'a şükredecek neoliberalizm kapitalizm karşıtlarına asla inanmayacaksınız.
Küresel sermayeymiş, emekmiş, çağdaş kölelere özgürlükmüş, asgari ücrete hayırmış gibi sloganik şeylerden ve taleplerden uzak duracaksın.
Batı tipi yaşam tarzının dışında bir yaşam tarzının yakınından uzağından geçmeyecek uygarlığın (pardon pardon asıl barbarlığın vahşetin katliamların ağababası olan) merkezi olan Avrupa ve Abd nin çizgisinden dışarı çıkmayacak onların arasına girmek ve onlar gibi olabilmek için onların müktesebatları neyi emrediyorsa ona kayıtsız olarak uyacaksınız.
Konuyu burada noktalayıp son söz olarak şunu söylemek en doğru bir ifade olur diye düşünüyorum
Ey insan seni yaratan Rabbine karşı nankörlüğe sevk eden nedir?
Selam ve Dua ile
ŞİNASİ ULUDOĞAN
21.04.2015Yazan: Şinasi ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2015-05-07 , Kategori: Makale

Bir Portre

Bir Ayet

Kitaptan sana vahyolunanı oku, salatı da eda et Çünkü salat(islami değerler) insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Ankebût Sûresi 45

Hikmetli Bir Söz

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 1- Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır. 2- Emin ol, biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et. 3- İyi bil ki, halis din ancak Allah'ındır. O'ndan başka birtakım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler: "Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." Şüphe yok ki Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz. (Zümer 1-3)

Ne Okuyalım

f
Tüm hakları saklıdır © 2013
kerimuludogan@hotmail.com