Haftanın Gündemi

Ziyaretçi Defteri

Hayırlı olsun 10-08-2013
Yeni web siteniz hayırlı olsun. İyi çalışmalar
Tüm Notlar <-

Üye Girişi

  • Makale gönder
  • E-posta :
  • Şifre :
  •  

Arama

Sosyal Medya

BİZİM YILBAŞIMIZ

3244'kez görüntülendi
“BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM: BİZİM YILBAŞIMIZ: Aralık sonu yaklaşıyor. Tüketim sektörü canlanıyor. İnsanlar Kapitalizmin tuzaklarına koşarak düşüyorlar. Anneler günü, sevgililer günü, babalar günü, öğretmenler günü doğum günü vs laik seküler batı tipi yaşam tarzı hayranlarının bu ülkeye sokuşturduğu yılbaşı kültürünün bir kez daha yaşanacağı (ki yaşanabilinirse tabi kimsenin garantisi yok bir an sonraya çıkmaya) yılbaşı denilen ucube gelip çatıyor. Moda ve reklam bombardımanı altındaki (Müslümanı gayri müslimi farketmez) insanlar mağazalarda saatler öldürüyor bir şeyler alabilmek için. Kendisini İslam'a nisbet eden ve Müslüman olarak görenlere sesleniyorum. Siz hiç bir batılının ya da Çinlinin ya da Rus’un Hicret takvimine göre hicri yılbaşını andığını ya da kutladığını gördünüz duydunuz mu? Müslüman için bu ve benzeri günler tertip etmek aslında Müslüman’ım vahiyden neşet etmesi gereken yaşam tarzına asla uymaz uyuşmaz. Zira Müslüman için her gün değerli her gün anlamlı her gün hilafet sorumluluğunun ve yaratılış gayesinin icrası için Allah'ın ona bahşettiği ihsanıdır lütfüdür. Bu idrak ve sorumluluk içerisinde olan biri kapitalizmin bu tuzaklarına düşmez düşenleri uyarır... Bizim yılbaşımız bizim doğum günümüz bizim için en son olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed'in doğum günü vahiyle dirilmeye başladığı gündür vahiyle hayata yeniden başlandığı gündür günlerdir. Onun için iki günü eşit olan zarardadır buyrulmuştur. “Emribil mağruf nehyi anilmünker” yapılmadan geçen her gün bir Müslüman için zayi olan bir gündür. Yeryüzündeki müstekbirlere ve onların yaşam tarzı olan şirke ve zulme sessiz kalınan her gün yeryüzünün sırtında yaşayan ve kendini Müslüman addeden her kişi için kayıptır. Bizim yılbaşlarımız vahyin hakla batılı ayırt etmeye başladığı gündür. Bizim yılbaşımız şirkin ve zulmün belinin kırıldığı gündür. Bizim yılbaşımız insanların insanlara yada maddeye, eşyaya kul olmak yerine alemlerin Rabbine kulluk etmeye başladığı gündür. Bizim yılbaşımız bundan dolayı her gündür. Bizim yılbaşımız şeytanı ve takipçileri olan yeryüzü kapitalistlerini emperyalistlerini şirk ve zulüm düzenlerini sevindirmediğimiz her gündür... Bizim yılbaşımız zindanlarda haksızca onlarca yıldır ömürleri çürütülen tüm siyasi suçluların hürriyetlerine kavuştuğu gündür. Bizim yılbaşımız gelir dağılımında azami adaletin uygulanmaya başlandığı gündür. Bizim yılbaşımız Kamuda ve özelde çalışan tüm kesimlerin dayatmacı statükodan ve katı hiyerarşik yapıdan kurtulacağı gündür. Bizim yılbaşımız hakkıyla hak arayanların ötekileştirilmediği düşüncenin hiç bir türünün suç sayılmamaya başlandığı gündür. Asgari ücretin azami kölelik olduğunun fark edilerek yönetenle yönetilenlerin namazda aynı safta olduğu gibi rızıkta da aynı safta olunmaya başlanacağı gündür. Bizim yılbaşımız her cuma günü camilerde okunan, cemaat tarafından dinlenen Nahl Suresi 90. ayette biz Müslümanlara, yapalım edelim tutalım diye emredilen " Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." ayetinin icra edilmeye başlanacağı gündür. Bizim yılbaşımız terör devleti Siyonist İsrail’in ve onları destekleyen emperyalistlerin, ümmetin topraklarından sökülüp atılacağı gündür. Bizim yılbaşımız İslam âleminde şuan yaşanan tüm savaşların vahyin ipine sarılarak barışa döndürüleceği gündür. Bizim yılbaşımız Şirk, zulüm ve cehalet batağına saplanmış Mekkeyi maddi ve manevi putlardan şirkten ve zulümden kurtaran ve orayı atası İbrahim gibi Tevhid adalet ve kıyam yeri haline getiren HZ. Muhammed gibi tüm şehirleri Yesriplikten kurtarıp Medine yapabileceğimiz gündür. Bizim yılbaşımız itibarı saraylarda değil de Hz Ömer de olduğu gibi adalette, hakça bölüşümde ve adil paylaşımda arayan yöneticilerimizin olduğu gündür. Bizim yılbaşımız Hz. Ali gibi ilmiyle amil olan kardeşi dahi olsa iltimas geçmeyen her haliyle şeffaf veremeyeceği hesabı olmayan, beytülmalı yani kamunun malını kendi heva hevesi için kullanmayan ve onu israf etmeyen hak etmeyene hak etmediğini vermeyen, düşmanına merhamet ederek öğüt ve nasihatta bulunan savaşta dahi hileden sahtekârlıktan kaçınan emirlerin başımıza emir olacağı gündür. Bizim yılbaşımız düşüncenin her türlüsünün ( gayri ahlaki olmaması ve müstehcenlik içermemesi kaydıyla) serbestçe ortaya konulabilindiği gündür. En nihaye bizim yılbaşımız Ümmetin ve tüm insanlığın tüm baskı ve zulümlerden kurtularak "Ahseni tagvim" üzere yaratılmışlığının farkına vararak Allah'ın arzında sadece Allah'ın kulları olarak yaşamaya başlanacağı gündür. Şeref ve Kudret Sahibi Rabbimiz müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. Selam olsun gönderilen tüm Resullere, tüm Hamd'ımız âlemlerin ve içindekilerin Rabbi Allah’adır

Yazan: Şinasi ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2014-12-25 , Kategori: Makale

Bir Portre

Bir Ayet

Kitaptan sana vahyolunanı oku, salatı da eda et Çünkü salat(islami değerler) insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Ankebût Sûresi 45

Hikmetli Bir Söz

Ey insanlar) Rabbinizden, size indirilene uyun ve O'ndan başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! (Araf-3)

Ne Okuyalım

f
Tüm hakları saklıdır © 2013
kerimuludogan@hotmail.com